AGUTI I MARE

Od 20.04. ZOO vrt Palić postao je bogatiji za 6 jedinki, to je par zlatnih agutija i 4 jedinke patagonijske mare. Životinje su stigle iz ZOO vrta u Segedinu. 🐾
Aguti i mare su južnoameričke vrste glodara, dnevne su životinje, životnog veka oko 15 godina.
Aguti se može videti u ispustu pored afričkih oklopnih kornjača, a patagonijske mare, zajedno sa kozicama, iza ispusta za servale i persijskog leoparda. 😊