Vraćene vetruške

Dana 27.07.2018. U saradnji sa Pokrajinskim Zavodom za Zaštitu Prirode, JP Palić-Ludaš, Udruženjem ljubitelja prirode “Riparia”, Prihvatni centar u Zoo vrtu Palić su uspešno napustile vetruške. U ptanju je 19 jedinki vrste Crvena vetruška (Falco tinnunculus), kojih je ove godine u prihvat prispelo oko 40-ak. Ostale jedinke će se puštati u saradji sa Zavodom, shodo mogućnostima, kako budu stasale, ali ovo je jako lep rezultat rada. Najviše nas raduje uspešna saradnja sa nevladinim sektorom, kao i činjenica da su jedinke uspešno rehabilitovane, obeležene, vraćene u prirodu, a sve to su propratili i polaznici prstenovačkog kampa.