Macrochelys temminckii je gmizavac iz reda kornjača i familije Chelydridae

Ova vrsta se smatra ranjivom u pogledu ugroženosti vrste od izumiranja.

Staništa vrste su rečni ekosistemi i slatkovodna područja.

Sjedinjene Američke Države su jedino poznato prirodno stanište vrste.