Beloglavi sup (lat. Gyps fulvus) je vrsta lešinara srednje veličin. Visine je od 95-110 cm, ima raspon krila od 230-265 cm. Prosečna težina iznosi između osam i devet kilograma, a pojedini primerci mogu dostići težinu i do jedanaest kilograma.

Osnovno perje je riđe braon, dok su letna pera mrka. Odrasle ptice se razlikuju po tome što imaju belu paperjastu kragnicu pri osnovi vrata, dok je kod mladih ona smeđa. Noge su snažne sa tupim kandžama koje se ne savijaju. Ptica dostiže zrelost sa 4-5 godina.

Naseljava suptropski klimatski pojas, oblast Mediterana, od Magreba sve do Himalaja. Severne granice naseobina su Kavkaz i Krim, dok su one južne Sahara, Arabijska pustinja i visoravan Dekan u Indiji.

Beloglavi sup gnezdi se u klisurama reka na strmim krečnjačkim stenama. Ženka snosi samo jedno jaje u periodu od kraja januara do početka aprila. Na jajetu leže na smenu oba roditelja od 52 do 57 dana. Mladunac posle tri meseca može da leti, ali je i dalje nesamostalan i zadržava se u blizini gnezda i roditelja do jedne godine starosti, kada počinje da luta sve do pune zrelosti.

Beloglavi sup (lat. Gyps fulvus) je vrsta lešinara srednje veličin. Visine je od 95-110 cm, ima raspon krila od 230-265 cm. Prosečna težina iznosi između osam i devet kilograma, a pojedini primerci mogu dostići težinu i do jedanaest kilograma. Osnovno perje je riđe braon, dok su letna pera mrka. Odrasle ptice se razlikuju po tome […]