Američki bizon (Bison bison) je bizon koji je nekada u brojnim krdima šetao pašnjacima severne Amerike.

Američki bizon je najteža kopnena životinja Severne Amerike sa oko 907 kg i dostiže visinu od 1.5 do 2 metra. Rogovi mogu biti i do 61 cm dužine.
Iako su veoma krupni mogu skočiti i do 1.8 metar u dalj, a kada su uznemireni mogu biti veoma brzi i trčati i do 65 km/h.
Ženke bizona žive u krdima sa drugim ženkama. Kada mužjak napuni 3 godine, napušta majčinsko krdo i odlazi da živi sam ili se pridružuje nekom drugom krdu mužjaka neženja.
Kod bizona vlada hijerarhija kako među ženkama tako i među mužjacima.
Bizoni su herbivori, a prirodni predatori su im vukovi.
Životni vek bizona je oko 15 godina.

Američki bizon (Bison bison) je bizon koji je nekada u brojnim krdima šetao pašnjacima severne Amerike. Američki bizon je najteža kopnena životinja Severne Amerike sa oko 907 kg i dostiže visinu od 1.5 do 2 metra. Rogovi mogu biti i do 61 cm dužine. Iako su veoma krupni mogu skočiti i do 1.8 metar u dalj, […]