Eland antilopa (lat. Taurotragus oryx) – vrsta antilope iz roda Taurotragus.

Živi u savanama i ravnicama u istočnoj i južnoj Africi. Peter Simon Pallas prvi put je opisao vrstu 1766. godine.
Odrasli mužjak prosječno je visok oko 1,6 metara u ramenima, a ženke su oko 20 cm niže. Mužjaci prosječno teže 500-600 kilograma, a ženke 340-445 kilograma. To je druga najveća antilopa u svijetu, poslije vrste Taurotragus derbianus.

Uglavnom su biljojedi, hrane se prvenstveno travom i lišćem. Grupiraju se u stada do 500 životinja, ali nisu vezani za teritorij. Preferiraju staništa poput savana, šuma te otvorenih i gorskih travnjaka. Izbjegavaju guste šume. Glasaju se slično lajanju. Komuniciraju i govorom tijela. Korisna je ljudima, zbog hranjivog mlijeka i upotrebljive kože pa se negdje i uzgaja.
Kao i mnogi papkari, mužjaci elanda se bore za dominaciju i za priliku da se pare sa ženkama. Oni se bodu rogovima dok jedan ne odustane i povuče se. Brojnost se smanjuje, ali još uvijek nije ugrožena.

Eland antilopa (lat. Taurotragus oryx) – vrsta antilope iz roda Taurotragus. Živi u savanama i ravnicama u istočnoj i južnoj Africi. Peter Simon Pallas prvi put je opisao vrstu 1766. godine. Odrasli mužjak prosječno je visok oko 1,6 metara u ramenima, a ženke su oko 20 cm niže. Mužjaci prosječno teže 500-600 kilograma, a ženke […]