Foka je naziv za nekoliko rodova i vrsta vodenih sisara iz grupe perajara, koji spadaju u familije:

pravih foka (Phocidae), ili

foka sa ušima (Otariidae).

Rod foka ili prave foke (lat. Phoca) obuhvata dve savremene vrste:

Phoca largha

Phoca vitulina

 

Foka je naziv za nekoliko rodova i vrsta vodenih sisara iz grupe perajara, koji spadaju u familije: pravih foka (Phocidae), ili foka sa ušima (Otariidae). Rod foka ili prave foke (lat. Phoca) obuhvata dve savremene vrste: Phoca largha Phoca vitulina