Foka je naziv za nekoliko rodova i vrsta vodenih sisara iz grupe perajara, koji spadaju u familije:

pravih foka (Phocidae), ili

foka sa ušima (Otariidae).

Rod foka ili prave foke (lat. Phoca) obuhvata dve savremene vrste:

Phoca largha

Phoca vitulina