Kapibara (lat. Hydrochoerus hydrochaeris) je južnoamerički glodar iz familije morske prasadi (Caviidae).