Kapibara (lat. Hydrochoerus hydrochaeris) je južnoamerički glodar iz familije morske prasadi (Caviidae).

Kapibara (lat. Hydrochoerus hydrochaeris) je južnoamerički glodar iz familije morske prasadi (Caviidae).