Podolsko goveče (sivo-stepsko goveče ili podolac) spada u grupu primigenih goveda Bos europeus primigenius. Vodi poreklo direktno od Evropskog divljeg govečeta – tura (Bosprimigenius Bojenus).

Upotrebljavani su uglavnom za rad, ređe u proizvodnji mleka i tovu. Prema statusu ugroženosti, podolsko goveče se u Republici Srbiji ubraja u grupu ugroženo održive rase. To znači da je rasa ugrožena, ali da su preduzete aktivnosti na njenoj konzervaciji i očuvanju.

Osobine:

Podolsko goveče je krupno, grube konstitucije, visina u grebenu je oko 130 cm, kod krupnijih sojeva i oko 140 cm. Masa krava je od 400 do 600 kg, a bikova 750 do 1000 kg. Boje su sive, sivo-bela. Gubica, vrhovi rogova i papci su uvek tamno pigmentisani. Ima izuzetno velike rogove u obliku lire, čija dužina može biti i 1 m, a raspon i do 1,5 m.

U pogledu fizioloških osobina, podolsku rasu karakterišu kasnostasnost i niska proizvodnja mleka i mesa. Od svih njenih proizvodnih svojstava, najbolje je izražena radna sposobnost, koja je međutim, u uslovima intenzivne poljoprivredne proizvodnje izgubila na značaju.

 

Podolsko goveče (sivo-stepsko goveče ili podolac) spada u grupu primigenih goveda Bos europeus primigenius. Vodi poreklo direktno od Evropskog divljeg govečeta – tura (Bosprimigenius Bojenus). Upotrebljavani su uglavnom za rad, ređe u proizvodnji mleka i tovu. Prema statusu ugroženosti, podolsko goveče se u Republici Srbiji ubraja u grupu ugroženo održive rase. To znači da je […]