Zoološki vrt na Paliću dobitnik priznanja

Ove godine Zoološki vrt Palić proslavlja 65. godina postojanja. Ponosi se bogatom tradicijom, kvalitetnim radom i doprinosom iz oblasti zoologije, botanike, zaštite ugroženih vrsta biljaka i životinja, obrazovanja i turizma. Iz godine u godinu, ova ustanova se trudi da obogaćuje svoju ponudu i obraduje kako nove tako i verne posetioce.

Time nam je od strane d.o.o. “Park Palić” uručeno Priznanje za izuzetan doprinos razvoju turizma, zahvaljujući projektu za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i proširenje zbirke novim vrstama životinja, projektu iz oblasti obrazovanja i edukacije koje uspešno traje preko 30. godina i projektu proširenja zbirke biljnih vrsta iz oblasti hortikulture.

Samo u ovoj godini započeta je izgradnja i rekonstrukcija sedam manjih i većih objekata za životinje, od kojih je u funkciji pet. Isto tako intenzivno se povećava zbirka novim i zanimljivijim vrstama životinja.

Ponudu Zoološkog vrta upotpunjuju izložbe slika, skulptura, radionice, seminari, stručni sastanci i konferencije. Zatim za osnovce se organizuju edukativne radionice i stručna predavanja, dok srednjoškolci i studenti dolaze na stručnu praksu i volontiranje. Ove godine realizovane su razne manifestacije humanitarnog ili edukativnog karaktera kao što su: »Hoću da znam, jer ja biram« u organizaciji ZZJZ, »Budi human, ja sam human«, »Letnji kamp – Palić 2015« za decu sa smetnjama u razvoju, susret bubrežnih invalida i zdravstvenih radnika u sklopu projekta »Udahni novi život« i druge.

Zoološki vrt Palić, ove godine podržao je i sledeće: OKUD Mladost, Udruženje balkanskih umetnika, Gradsku biblioteku, Plavo srce, Udruženja slepih, Stav, Zajedno, Duga, bunjevački omladinski centar, Vojne ratne invalide, Međunarodni šahovski festival, Međunarodni festival za decu, Streetvolleyball, Crveni krst, Veternik NS, Majčino krilo iz Bačke Palanke i dr.

Posebna segment rada ustanove je saradnja sa OISŠ „Žarko Zrenjanin“ iz Subotice koju pohađaju deca sa smetnjama u razvoju, USZ „Kolevka“, Gerontološkim centrom, Učiteljskim fakultetom na mađarskom jeziku, Srednjim poljoprivrednim školama iz B.

Topole, Kanjiže i Šapca, Prirodnjačkim muzejom u Beogradu, Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu i Evropskom asocijacijom zooloških vrtova i akvarijuma.

Zoo vrt Palić, po ugledu na zoo vrtove u svetu, ima organizovani sistem usvajanja životinja. Ono podrazumeva obezbeđivanje finansijske podrške za pokriće troškova ishrane usvojene životinje, bez njenog fizičkog premeštanja.

Na ovaj način pruža se ljudima dobre volje da pomognu izabranoj životinji. Usvojitelju se dodeljuje posebna zahvalnica, po dogovoru se postavlja ime ili loge firme u blizi volijere sa životinjom, dobija godišnju propusnicu i prisustvo na svim manifestacijma koje se u toku godine organizuju u vrtu.