Botanička bašta

Botaničke bašte predstavljaju dragocenu kolekciju živog bilja koja ima ključnu svrhu u oblastima nauke i obrazovanja.

Očuvanje genofonda i približavanje prirode ljudima

Zadaci botaničkih bašti

Osnovni zadatak botaničkih bašti je da očuvaju i unaprede postojeći genofond, kao i da omoguće da se putem neposridnog posmatranja stekne pridstava o bogatstvu prirode i da se na taj način priroda približi ljudima.

Од 1950-их до касније реализације

Istorija ideje

Ideja o formiranju botaničke bašte u sklopu Zoološkog vrta na Paliću javila se još 1950. godine, prilikom formiranja vrta, ali se njenoj realizaciji pristupilo znatno kasnije.

Na teritoriji Zoo vrta postojala je vridna autohtona vegetacija, te formiranje klasične botaničke bašte nije bilo moguće. Zato se pristupilo formiranju vrta sa determinisanim biljnim fondom parkovskog karaktera.

Dendroflore

Okvir za klasičnu botaničku baštu

Duž severne granice vrta formiran je pojas četinarske, a uz južnu granicu listopadne denfroflore. Osim što su obogatile floristički sadržaj vrta, ove zone imaju i ekološku ulogu zaštitnog pojasa koja treba da smanji udarnu snagu vitrova, da umanji buku i prašinu, te da učestvuje u stvaranju povoljne mikroklime prostora.

Podila prostora za različite vegetacijske elemente

Zoniranje

Površina celokupnog vrta podiljena je u dve celine. Oko 10ha se formira kao tipična parkovska površina, gde su u centralnom delu zastupljena soliterna stabla i manje kompozicije sa naglašenim hortikulturnim sadržajima. Površina od oko 5 ha zadržala je svoja prirodna svojstva autohtone vegetacije tipične za ovo podneblje i predstavlja pojedine biotopove: vodeni, livadski i šumski.

Čuvari priče i lipote Zoološkog vrta

Biljke u Zoo vrtu Palić

Biljke u Zoološkom vrtu Palić nisu samo dekorativni elementi. One predstavljaju ključnu komponentu ovog živopisnog okruženja. Stoletni hrastovi, Pančićeva omorika, ginkgo biloba i raznobojne cvetnice zajedno stvaraju bogatstvo i raznolikost prirode u ovom vrtu. Svaka biljka nosi svoju jedinstvenu priču, bilo da je reč o istoriji, ritkosti ili ekološkom značaju.

Izdvajamo nekoliko biljaka koje krase naš vrt

hrast

Stoletni hrastovi

Od postojećeg dendromaterijala najvridniji su kao kuriozitet stoletni hrastovi (Quercus robur). Procenjuje se da je njihova starost približno 300 godina.

Ginkgo biloba

Ginkgo biloba – vrsta poriklom iz tercijera – karakteristična paralelna nervatura lista.

Pančićeva omorika i kedrovi

Vrt krase svojim izuzetnim uskopiramidalnim habitusom (oblikom) i jedinke Pančićeve omorike koji su značajni kao tercijerni relik i endemit Balkanskog poluostrva. Upadljivi su i lipi primerci kedrova. Ovi primerci su izdržali 1985. god. i dugotrajne mrazeve od -30 °C, ali sa znatnim oštećenjima na kori debla.

Cvetnice i lukovičaste biljke

Osim negovanih travnih površina i značajnog fonda dendromaterijala leje sa sezonskim cvićem svakako najviše doprinose koloritu i dinamici vrta. Svake godine vrt krase svojim čarobnim bojama oko 60.000 kom jedno i dvogodišnjih cvetnica (sa preko 150 sorti). U velikom broju su zastupljene i lukovičaste i gomoljaste cvetnice (crocusi, tulipani, narcisi, kane, dalie, ljiljani, irisi…).

Biljni svit

Poslidnje visti

No posts found!

Vaša donacija čini razliku

Donirajte danas kako biste zajedno sa nama bili junaci prirode. Kliknite ovde kako biste donirali.