Grabljivice

Oro belorepan

Gospodar nebeskih visina

Oro belorepan je vrsta tice iz porodice jastrebova i najveći oro Evrope. Ima mrko perje sa svitlijim delovima na krilu, a odrasli orlovi razvijaju potpuno bili rep. Njihov raspon krila varira od 2 do 2,4 metra. Ova vrsta je strogo zaštićena u Srbiji.

Karakteristike

Red (Order):
Grabljivice (Falconiformes)

Familija (Family):
Orlovi i jastrebovi (Accipitridae)

Naučni naziv vrste:
Haliaeetus albicilla

Stanište:
Šuma, vlažne oblasti

Poriklo:
Evroazija

Trenutni trend:
Povećanje

Broj jedinki u svitu:
20.000-60.000

Životni vik:
do 25 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Beloglavi sup

Vladar visina

Beloglavi sup je tica srednje veličine sa rasponom krila od 2,3 do 2,65 cm. Njegove snažne noge sa tupim kandžama se ne savijaju, a zrelost dostiže sa 4-5 godina. Ishrana mu se bazira na uginulim životinjama, obavljajući prirodnu reciklažu. Gnjizdi se u klisurama reka na strmim krečnjačkim stenama.

Karakteristike

Red (Order):
Grabljivice (Falconiformes)

Familija (Family):
Orlovi i jastrebovi (Accipitridae)

Naučni naziv vrste:
Gyps fulvus

Stanište:
Klisure reka, krečnjačke stene

Poriklo:
Različiti delovi sveta

Trenutni trend:
Povećanje

Broj jedinki u svitu:
80.000-900.000

Životni vik:
20-25 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Egipatska crkavica - Bela kanja

Egipatski lešinar

Crkavice su tice bile boje sa crnim perjem na krilima i repu. Ponašaju se kao strvinari i koriste alatke, kao što je kamen, za otvaranje tvrde ljuske jaja. Grade gnjizda na nepristupačnim mistima i pare se doživotno.

Karakteristike

Red (Order):
Grabljivice (Falconiformes)

Familija (Family):
Orlovi i jastrebovi (Accipitridae)

Naučni naziv vrste:
Neophron percnopterus

Stanište:
Savane, četinarske šume, stenovite oblasti, pustinje

Poriklo:
Jug Evrope, sever Afrike, zapad i jug Azije

Trenutni trend:
Smanjenje

Broj jedinki u svitu:
12.400-36.000

Životni vik:
do 20 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Mišar

Šumski strvinar

Obični mišar, poznat i kao mišar, je tica grabljivica sa rasponom krila od 110 do 150 cm. Tokom lova, mišar vreba plen s uzvišenih položaja i zatim se obrušava. Tokom parenja, mužjak i ženka izvode svadbeni let, a ženka obično snese tri jajeta na kojima leže i mužjak i ženka.

Karakteristike

Red (Order):
Grabljivice (Falconiformes)

Familija (Family):
Orlovi i jastrebovi (Accipitridae)

Naučni naziv vrste:
Buteo buteo

Stanište:
Šuma, savana

Poriklo:
Evropa, Azija i Afrika

Trenutni trend:
Povećanje

Broj jedinki u svitu:
2.000.000-3.500.000

Životni vik:
10-15 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Crna lunja

Crni lešinar

Crni mišar je srednje velika tica grabljivica. Smatra se da je ovo najbrojnija vrsta grabljivica na svitu. Veći deo vrimena provode leteći u potrazi za hranom. Njihovo prepoznatljivo krilo i karakterističan razgranati rep olakšavaju identifikaciju. Takođe su glasni, sa oštrim zviždukom.

Karakteristike

Red (Order):
Grabljivice (Falconiformes)

Familija (Family):
Orlovi i jastrebovi (Accipitridae)

Naučni naziv vrste:
Milvus migrans

Stanište:
Šuma, savana

Poriklo:
Evroazija, Australija

Trenutni trend:
Stabilan

Broj jedinki u svitu:
4.000.000-5.700.000

Životni vik:
10-15 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Sivi soko

Gospodar visina

Sivi soko je grabljivac iz familije sokolova. Čuven je po svojoj brzini, može dostići brzinu od preko 320 km/h. Sivi soko je pripoznat u sokolarstvu zbog lovačke sposobnosti, visoke dresiranosti. Korišćen je kao verski, kraljevski i nacionalni simbol u različitim epohama i područjima ljudske civilizacije.

Karakteristike

Red (Order):
Grabljivice (Falconiformes)

Familija (Family):
Orlovi i jastrebovi (Accipitridae)

Naučni naziv vrste:
Falco peregrinus

Stanište:
Šuma, savana, stenovita područja

Poriklo:
Širom sveta

Trenutni trend:
Povećanje

Broj jedinki u svitu:
100.000-499.999

Životni vik:
do 19 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Crvena vetruška

Lovac na glodare

Obična vetruška (lat. Falco tinnunculus) je dnevna grabljivica, iz porodice sokolovi i roda soko. Dugačka je 32-39 cm, sa rasponom krila od 65 do 82 cm. Kao i kod ostalih sokolova, ženke su veće od mužjaka. Gornji deo tila je kod mužjaka svetlokestenjaste boje sa crnim pigama, a glava i rep sivo-plavi. Ženke imaju crne pruge na gornjem delu tila.

Karakteristike

Red (Order):
Grabljivice (Falconiformes)

Familija (Family):
Orlovi i jastrebovi (Accipitridae)

Naučni naziv vrste:
Falco tinnunculus

Stanište:
Stepe, šume i gradske sredine

Poriklo:
Evroazija i Afrika

Trenutni trend:
Nepoznato

Broj jedinki u svitu:
Nepoznato

Životni vik:
13-19 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Postanite junak za životinje

Udomite divlju životinju i doživite jedinstveno iskustvo povezanosti s prirodom. Vaša podrška osigurava da ove životinje dobiju sve što im je potribno, a vi ćete dobiti neprocinljivo iskustvo.