3. март – Дан дивљих врста и CITES конвенције

CITES – Конвенција о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре је међународни споразум потписан 3.3.1973. године у Вашингтону, са циљем да се спречи губитак биодиверзитета, проузрокован прекомерном експлоатацијом живог света, од стране човека.
Главни циљ CITES споразума и организација је контролисање међународне трговине биљним и животињским врстама, до мере која не може довести до угрожавања њиховог преживљавања.

Један од узрока изумирања врста је трговина и кријумчарење животиња  и њихових деривата (коже, слоновача, намирнице направљење од делова животиње – кавијар, различити „медицински“ препарати).

Први нацрт споразума штитио је око 1000 врста, док је данас заштићено око 6000 врста животиња и 30000 врста биљака.
Србија је 2002. године ступила у CITES, а од 2010. године има Правилник о прекограничном промету и трговини.
Традиционално, у програму едукације, Зоолошки врт Палић обележава дан CITES конвенције, кроз предавања и изложбу експоната добијених у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту природе и Министарства заштите животне средине. У трајању од 5 дана, око 550 малишана из основних школа, биће укључено у ову зооедукацију.

Share your love