OBELEŽAVA SE 3. MART – DAN DIVLJIH VRSTA I CITES KONVENCIJE

CITES – Konvencija o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore je međunarodni sporazum potpisan 3.3.1973. godine u Vašingtonu, sa ciljem da se spreči gubitak biodiverziteta, prouzrokovan prekomernom eksploatacijom živog sveta, od strane čoveka.
Glavni cilj CITES sporazuma i organizacija je kontrolisanje međunarodne trgovine biljnim i životinjskim vrstama, do mere koja ne može dovesti do ugrožavanja njihovog preživljavanja.
Jedan od uzroka izumiranja vrsta je trgovina i krijumčarenje životinja  i njihovih derivata (kože, slonovača, namirnice napravljenje od delova životinje – kavijar, različiti „medicinski“ preparati).
Prvi nacrt sporazuma štitio je oko 1000 vrsta, dok je danas zaštićeno oko 6000 vrsta životinja i 30000 vrsta biljaka.
Srbija je 2002. godine stupila u CITES, a od 2010. godine ima Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini.
Tradicionalno, u programu edukacije, Zoološki vrt Palić obeležava dan CITES konvencije, kroz predavanja i izložbu eksponata dobijenih u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode i Ministarstva zaštite životne sredine. U trajanju od 5 dana, oko 550 mališana iz osnovnih škola, biće uključeno u ovu zooedukaciju.