Obeležavanja godišnjice CITES Konvencije

Ovim putem Vas pozivamo da uzmete učešće u danu obeležavanja godišnjice CITES Konvencije, koja je potpisana u Vašingtonu 3. marta 1973. Cilj ove promocije CITES-a je da se građanstvu skrene pažnja na opasnosti koje ugrožavaju opstanak divlje flore i faune.

Zoološki vrt Palić, planira da obeleži ovaj događaj postavljanjem tabli koje je izradio Pavle Jovanović ispred CITES Kancelarije, a koje će biti prevedene na jezike nacionalnih manjina. Od 10.00 časova se zvanično otvara i mala izložba artefakata u saradnji sa Prirodnjačkim muzejem u Beogradu, na kojoj će biti izloženi artefakti koji su poreklom iz zaplene, ili derivati životinja koje su bile štićenici zoološkog vrta.

Cilj je da se pomoću elemenata očigledne nastave posetiocima skrene pažnja na realne opasnosti izumiranja kao i da se promovišu zajednički napori Zoo vrta sa partnerskim ustanovama (Zavod za zaštitu prirode, Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode, Prirodnjački muzej, Ministartsvo, Inspekcijski organi, …) za pomoć divljim životinjama, njihovo lečenje i zbrinjavanje, suzbijanje krijumčarenja i sličnih štetnih delatnosti za divlju faunu i floru.

Nadamo se da nasuprot vremenskim uslovima možete da uzmete i Vi učešća u vom programu.

Mesto održavanja: Zoološki vrt Palić- EAR sala (prostor preko puta lavova)

Vreme održavanja: 03.mart 2018. subota od 10.00h – 15.00 h