Виртуелна реалност у ЗОО врту Палић

Zoološki vrt Palić je tokom vikenda (09. i 10. 04. 2021. godine) putem VR naočara u svet virtuelne realnosti poveo 211 posetilaca, pretežno dece. Gledajući film, deca su se blisko susrela sa sovom, vukom, divokozama, jelenima, medvedom, vevericama, letela sa pticama… Nakon filma odgovarali su na pitanja senzorne kutije i pogađali zagonetne životinje.

Share your love