Правила понашања

Важне смернице за посету Зоолошком врту – Права и обавезе посетиоца и Зоо врта

1

Улаз у Зоо врт за посетиоце дозвољен је само на главној улазној капији где се налази благајна установе.

2

Сваки посетилац је обавезан да купи улазницу, да исту покаже на захтев службеног лица и да је чува за време трајања посете Зоо врту. Посетилац који се затекне у Зоо врту без плаћене улазнице биће позва да исту купи, а уколико то одбије мора најкраћим путем да напусти Зоо врт.

3

Забрањен је улазак у Зоо врт након затварања благајне и главних улазних врата

4

Посетиоци су обавезни да се придржавају упутстава и упозорења која се налазе на информативним таблама у Зоо врту

5

Посетиоци могу прилазити животињама само на за то посебно одређеним и означеним местима.

6

Забрањује се храњење животиња (осим у присуству тимаритеља=, њихово узнемиравање, дражење или ометање на било који начин.

7

Посетиоци имају право да виде све животиње у збирци Зоо врта Палић, осим уколико (због временских прилика или здравствених разлога) добробит животиња не захтева ограничавање кретања животиња на објекат у коме борави, где су недоступне посетиоцима.

8

Уништавање, скупљање, ломљење, чупање и др свих врста биљака на територији Зоо врта је забрањено.

9

Забрањен је улаз паса, мачака и других домаћих и дивљих животиња са посетиоцима.

10

Забрањено је кретање бициклама или другим облицима превоза на територији Зоо врта. Ова забрана се не односи на децу до 3 године под надзором родитеља и лица са посебним потребама.

11

Забрањује се уношење балона, средстава за изазивање буке, опреме која може да уплаши или раздражи животиње или са којом исте може на раздаљинама изазвати, дражити или повредити.

12

Фотографисање је дозвољено само за личне и некомерцијалне потребе уколико се фотографишу животиње у збирци као део амбијента Зоо врта. Забрањено је фотографисање других посетилаца. Комерцијална снимања су могућа уз сагласнот овлашћеног лица Зоо врта. Приликом било које врсте снимања забрањено је коришћење блица.

13

Посетиоци се могу кретати само по посебно предвиђеним стазама. Свако прелажење, прескакање или пењање преко баријера, канала, жичаних ограда, предограда, конопцима означених стаза, улажење у објекте и волијере или прелажење преко других препрека је строго забрањено.

14

Посетиоци су обавезни да напусте Зоо врт најкасније један сат од након затварања благајне, без икаквог посебног упозорења.

15

Посетилац има право да писмено забележи жалбе и примедбе у Књигу жалби која се налази на благајни. Овлашћено лице Зоо врта дужно је да у року од 15 дана одговори на жалбу посетиоца. Билетар је дужан да у року од 48 часа од подношења жалбе обавести овлашћено лице о постојању жалбе и достави му на увид Књигу жалби.

16

Посетиоци имају право коришћења паркинга испред Зоо врта. Паркинг се не наплаћује нити се чува. За материјална добра и возила остављена на паркингу Зоо врт не сноси одговорност.

17

Дете млађе од 16 година може да уђе у Зоо врт само у пратњи пунолетне особе.

18

Забрањено је изазивање нереда, бацање смећа, на било који начин загађивање околине, конзумација алкохолних пића и боравак у Зоо врту у алкохолисаном стању.

19

Посетиоци су обавезни да уважавају и да се придржавају упутстава службених лица Зоо врта који имају униформе са ознаком Зоо Палић и/или ID картице.

1

Зоо врт је обавезан да код сваког испуста, кавеза или волијере обезбеди одговарајућу информативну таблу, на два језика, лако читљиву, са народним и научним именом животиња и основним подацима о њој.

2

Зоо врт је обавезан да обезбеди путну инфраструктуру, која треба да буде јасно обелејжена по правцима кретања у интересу безбедности посетилаца.

3

Зоо врт је обавезан да информативним таблама упозори посетиоце на опасности од животиња, на забрану дражења, прилајжења и узнемиравања животиња.

4

Зоо врт је обезбедио план Зоо врта за посетиоце, који посетиоци добијају на благајни Зоо врта приликом куповине улазница.

5

Зоо врт је обавезан да има Књигу жалби која је смештена на благајни.

6

Зоо врт има Књигу утисака која се налази на главном улазу на посебном месту поред благајне на располагању посетиоцима.

7

За изгубљене или на други начин отуђене ствари посетилаца током посете Зоо врту, Зоо врт не сноси одговорност.

8

Зоо врт је обавезан да обезбеди потребан број места за одлагање смећа на целој територији Зоо врта.

9

Зоо врт задржава право да ограничи посету у случају организације специјализованих активностии да временски и просторно ограничи кретање посетилаца без права посетилаца на посебну накнаду или другу врсту одштете, а уз обавезу Зоо врта да о ограничењу обавести посетиоце истицањем обавештења на благајни.

У случају настанка било каквих последица, штете или повређивања посетилаца које су настале због непридржавања и непоштовања упутстава и обавеза посетилаца које су формулисане у тачкама од 1 до 19 Зоо врт не сноси никакву материјалну или другу врсту одговорности.

Посетиоци који се понашају супротно напред наведеним правилима понашања, биће позвани да најкраћим путем напусте Зоо врт.

У случају одбијања сарадње Зоо врт ће тражити асистенцију полиције.

Против лица која начине штету биће покренут одговарајући поступак у циљу накнаде штете у складу са релевантним одредбама Закона о облигационим односима.

Санкције које физичко лице сноси у случају нарушавања добробити животиња прописане су позитивим прописима Републике Србије: Кривичним законом, Законом о добробити животиња и другим прописима.

Постаните херој за животиње

Удомите дивљу животињу и доживите јединствено искуство повезаности с природом. Ваша подршка осигурава да ове животиње добију све што им је потребно, а ви ћете добити непроцењиво искуство.