Успешно су вратили у природу 21 јединку

Прихватилиште за дивље животиње Зоолошког врта Палић у садарњи са Покрајинским Заводом за заштиту природе и ЈП „Палић – Лудаш“, 15.09.2020. године, успешно су вратили у природу 21 јединку, међу којима су сиве ветрушке, јастреб, кукумавке, еје мочварице, мале ушаре, мишари и ветрушке.

РЕТКЕ ЗА ВИДЕТИ,  ВРЕДНЕ  ЗА САЧУВАТИ – СИВЕ ВЕТРУШКЕ

Међу строго заштићеним врстама птица које се ретко виђају су и сиве ветрушке (Falco vespertinus). Две јединке сивих ветрушки су врло младе донете у Прихватилиште ЗОО врта на Палићу, где су рехабилитоване од стране координаторке Прихватилишта Андријане Тот и тимаритељке Марије Сенте, до стадијума када могу самостално да наставе живот у природи. Након што су прегледане и маркиране, пуштене су на слатинама Капетанског рита, у близини места које тренутно настањује колонија исте врсте, а која броји неколико стотина јединки.

Share your love