Rodio se Sneško

U jutarnjim satima, 15. juna, rodio se mužjak alpake. Zbog bele boje svoje vune dobio je ime Sneško. Posetioci mogu da ga vide u ispustu preko puta tapira.