Svetski dan divljih vrsta

3. MART – SVETSKI DAN DIVLJIH VRSTA
3.marta se navršava 50 godina od potpisivanja CITES konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune.
Zoološki vrt Palić , u edukativnom programu, obeležiće ovaj važan datum, izložbom eksponata i prezentacijom. Program izložbe pomogao je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode iz Novog Sada, sa 10 eksponata ptica i sisara.
Posetioci Zoo vrta biće u prilici da od srede 1.3. do petka 3.3. u terminu od 12 do 14h pogledaju izložbu i prezentaciju u edukativnom centru vrta – EAR sali, pored ispusta sa lavovima.