Појачане хигијенско-санитарне мере

Зоолошки врт Палић је отворен за посетиоце, уз појачане хигијенско-санитарне мере и уз ограничење уласка у затворене просторе за животиње, тако да у Велику папагајницу и Еко центар (простор у коме су изложени примерци змија и мајмуна) не улази више од двоје људи истовремено.

Такође уколико на локацијама у зоо врту дође до задржавања или сусретања више група посетилаца, молимо Вас да држите одстојање од најмање 2 метра до најближе особе из суседне групе.

Пратимо инструкције надлежних органа и институција, а о свим евентуалним променама ћемо Вас благовремено информисати путем званичног сајта установе www.zoopalic.com

Радно време је од 09 до 16 часова.
Затворена папагајница и еко центар, растојање мин 2метра и 1 особа на 4m2

Share your love