ЗОО врт Палић нуди стицање радног искуства

ЗОО врт Палић нуди стицање радног искуства у прелепом амбијенту за 4 тимаритеља и 2 баштована, у сарадњи са Националном службом за запошљавање.

Заинтересовани морају прво да се пријаве на биро, како би могли да изврше пријаву до 8.11. на порталу mojaprvaplata.gov.rs

Приликом пријаве ћете проверити да ли испуњавате услове за место за које желите да конкуришете.

Share your love