ZIMA U ZOO VRTU

Iako je zima i hladno, većina životinja par sati dnevno boravi u spoljašnjem ispustu. Medved, hijena, antilope, foka, lame i alpake, velike mačke, bizoni i bivoli, vukovi i ptice mogu se videti svakog dana. U zavisnosti od vremenskih prilika, posetioci mogu videti kamile i zebru. Životinje koje su u objektima zatvorenog tipa (aligator, are, lemuri, tamarin, marmozeti, De Braza majmuni i zmije) mogu se posmatrati kroz staklo. Svako ko voli šetnju po mirnom parku, može posetiti ZOO vrt Palić svakog dana od 9h do 15h.