Dorkas je najmanja životinja u porodici gazela. Visoka je do 65 cm, a dugačka oko jednog metra. Težina dorkasa se kreće od 15 do 20 kg. Na dorkas gazeli su izuzetno izražene uši i rogovi, koje imaju i mužjaci i ženke. Rep na ovoj vrsti gazele je mali, elastičan i u stalnom pokretu. Primerci ove […]

Dorkas je najmanja životinja u porodici gazela. Visoka je do 65 cm, a dugačka oko jednog metra. Težina dorkasa se kreće od 15 do 20 kg. Na dorkas gazeli su izuzetno izražene uši i rogovi, koje imaju i mužjaci i ženke. Rep na ovoj vrsti gazele je mali, elastičan i u stalnom pokretu. Primerci ove vrste u zoološkim vrtovima žive do 17 godina, ali nije utvrdjen njihov životni vek u prirodi.

Ovo su noćne životinje. Aktivne su od sumraka do ranih jutarnjih časova. Hrane se uglavnom lišćem i nekim beskičmenjacima. Žive uglavnom u pustinjskim oblastima i to u manjim grupama. Na izvorištima i mestima gde im se nalazi hrana skupljaju se u mnogo većim grupama, koje broje i preko 100 članova.