Domaći magarac (Equus asinus asinus), neparnoprstaš iz porodice konja (Equidae). Njihov izvorni oblik je afrički divlji magarac (Equus asinus), dok azijski magarac (Equus hemionus) nikad nije domesticiran.

Pored vanjskih razlika između domaćih magaraca i konja, razlikuju se i osobinama koje na prvi pogled nisu vidljive. U lumbalnom delu kralješnice imaju 5 a ne 6 kralješaka kao konji. Magarci imaju 31 par kromosoma, konji ih imaju 32.

Telesna temperatura magaraca je nešto niža, prosječno je 37 °C, a kod konja je između 37,5 do 38,2 °C. Vrijeme gestacije je kod magaraca duže nego kod konja i u prosjeku traje 365 do 370 dana, dok je to kod konja 330 dana.

Domaći magarac (Equus asinus asinus), neparnoprstaš iz porodice konja (Equidae). Njihov izvorni oblik je afrički divlji magarac (Equus asinus), dok azijski magarac (Equus hemionus) nikad nije domesticiran. Pored vanjskih razlika između domaćih magaraca i konja, razlikuju se i osobinama koje na prvi pogled nisu vidljive. U lumbalnom delu kralješnice imaju 5 a ne 6 kralješaka […]