Rakunoliki pas ili rakunopas (Nyctareutes procyonoides) je zver iz porodice pasa. Poreklom je sa Dalekog istoka. Sada se nalazi na tlu istočne, severne, centralne i delom zapadne Evrope. Nalazi se oko tokova šumskih reka ili močvara sa gustom vegetacijom. Preferira stanište bogato bobičastim voćem.

Monogamne su životinje, pare se na proleće, kada izađu iz hibernacije. Ženka na svet donosi 6-8 mladunaca, posle 62 dana gestacije, a mužjak aktivno učestvuje u njihovom odgajanju.

Rakunoliki pas ili rakunopas (Nyctareutes procyonoides) je zver iz porodice pasa. Poreklom je sa Dalekog istoka. Sada se nalazi na tlu istočne, severne, centralne i delom zapadne Evrope. Nalazi se oko tokova šumskih reka ili močvara sa gustom vegetacijom. Preferira stanište bogato bobičastim voćem. Monogamne su životinje, pare se na proleće, kada izađu iz hibernacije. […]