Način života: usamljenici; najaktivniji su tokom noći; vešto se maskiraju u gustoj vegetaciji. Ishrana: trava, lišće. Visina: 45–53 centimetra. Težina: 3,5–6 kilograma.

Razmnožavanje:

polno sazrevaju u drugoj godini života; pare se od januara do avgusta; graviditet traje oko 30 dana; ženka rađa jedno mlado, koje boravi u torbi dok se potpuno ne razvije.

Životni vek:

do 12 godina. Dugo je vladalo mišljenje da su izumrli. Međutim, šezdesetih godina prošlog veka, na Novom Zelandu je otkrivena velika kolonija ovih životinja, koju su činili potomci primeraka donesenih krajem XIX veka iz Novog Južnog Velsa. Parma valabiji su potom ponovo razmnoženi i u Australiji.

 

Način života: usamljenici; najaktivniji su tokom noći; vešto se maskiraju u gustoj vegetaciji. Ishrana: trava, lišće. Visina: 45–53 centimetra. Težina: 3,5–6 kilograma. Razmnožavanje: polno sazrevaju u drugoj godini života; pare se od januara do avgusta; graviditet traje oko 30 dana; ženka rađa jedno mlado, koje boravi u torbi dok se potpuno ne razvije. Životni vek: […]