Рођена је беба сове Велике ушаре – Марли

Дана 16. марта у ЗОО врту Палић рођена је беба сове ВЕЛИКЕ УШАРЕ (Bubo bubo).

Велика ушара је у Србији веома ретка птица и угрожена због прогањања и уништавања станишта. Ретко се може наћи на Вршачким планинама, као зимски гост.

СТРОГО ЗАШТИЋЕНА ВРСТА ПТИЦА У СРБИЈИ

ЗОО врт се поноси тиме што је успео да је, након дугог времена, сачува и помогне у спашавању и очувању врсте Велике ушаре.

Share your love