ZOO vrt Palić nudi sticanje radnog iskustva

ZOO vrt Palić nudi sticanje radnog iskustva u prelepom ambijentu za 4 timaritelja i 2 baštovana, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Zainteresovani moraju prvo da se prijave na biro, kako bi mogli da izvrše prijavu do 8.11. na portalu mojaprvaplata.gov.rs
Prilikom prijave ćete proveriti da li ispunjavate uslove za mesto za koje želite da konkurišete.