Bezrepi vodozemci

Šumska gatalinka - kreketuša

Virtuoz kamuflaže med lišćem

Evropska žabe su male, sa glatkom kožom na leđima, a boja im se može minjati u zavisnosti od temperature i vlažnosti. Žive u različitim staništima, uključujući bare, vlažne livade, parkove, vinograde i vlažne ili suve šume, izbegavajući tamne i guste šume.

Karakteristike

Red (Order):
Bezrepi vodozemci (Anura)

Familija (Family):
Gatalinka, kreketuše (Hylidae)

Naučni naziv vrste:
Hyla arborea

Stanište:
Šuma, grmlje, travna vegetacija, vlažna staništakoj

Poriklo:
Evropa

Trenutni trend:
Smanjenje

Broj jedinki u svitu:
Nepoznato

Životni vik:
10-15 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Velika zelena žaba

Prvak u skakanju i plivanju

Barska žaba ima veliku varijaciju u boji, od tamnozelene do mrke ili sive. Tokom proleća, ona može biti tamnije obojena da bi efikasnije zadržala toplotu.

Karakteristike

Red (Order):
Bezrepi vodozemci (Anura)

Familija (Family):
Prave žabe (Ranidae)

Naučni naziv vrste:
Pelophylax ridibunda

Stanište:
Šuma, vlažna područja, travna vegetacija, pećine i podzemni habitati

Poriklo:
Evropa

Trenutni trend:
Povećanje

Broj jedinki u svitu:
Nepoznato

Životni vik:
10-12 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Postanite junak za životinje

Udomite divlju životinju i doživite jedinstveno iskustvo povezanosti s prirodom. Vaša podrška osigurava da ove životinje dobiju sve što im je potribno, a vi ćete dobiti neprocinljivo iskustvo.