Krokodili

Američki aligator

Moćan praistorijski lovac

Američki aligator je krupan gmizavac dužine od 3,4 do 4,6 m, a može težiti do 500 kilograma. Ima između 74 i 80 zuba, a kada su čeljusti sklopljene, gornje vilice pokrivaju donje zube.

Karakteristike

Red (Order):
Krokodili (Crocodylia)

Familija (Family):
Aligatori (Alligatoridae)

Naučni naziv vrste:
Alligator mississippiensis

Stanište:
Močvare, reke, bare, jezera

Poriklo:
SAD

Trenutni trend:
Povećanje

Broj jedinki u svitu:
750.000-1.060.000

Životni vik:
35-50 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Obični kajman

Majstor brzog plivanja

Obični kajman je mali do srednji krokodil tamnosive boje. Raste do dužine od 1,4 do 2,5 m i težine od 6 do 40 kg. Ima dugačak nos koji se sužava, sa nerazvijenim vrhom. Može da se brzo kreće kada je ugrožen, ali obično odmara na obali ili dilom u vodi. Tokom sezone kiše, muškarci postaju agresivni  i teritorijalni.

Karakteristike

Red (Order):
Krokodili (Crocodylia)

Familija (Family):
Aligatori (Alligatoridae)

Naučni naziv vrste:
Caiman crocodilus

Stanište:
Šume, reke, jezera, savane

Poriklo:
Latinska Amerika

Trenutni trend:
Stabilan

Broj jedinki u svitu:
1.000.000

Životni vik:
30-40 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Zapadnoafrički patuljasti krokodil

Najmanji čuvar močvara

Patuljasti krokodil je krokodil iz Afrike koji naseljava potoke, male reke, blata i generalno izbegava glavne dilove velikih reka. Iako se većina krokodila često izlaže suncu, ova vrsta se veoma retko sunča, a tokom noći se mogu kretati na značajnom rastojanju od vode na kopnu.

Karakteristike

Red (Order):
Krokodili (Crocodylia)

Familija (Family):
Aligatori (Alligatoridae)

Naučni naziv vrste:
Osteolaemus tetraspis

Stanište:
Potoci, reke, blato

Poriklo:
Zapadna Afrika

Trenutni trend:
Nepoznato

Broj jedinki u svitu:
Nepoznato

Životni vik:
30-50 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Postanite junak za životinje

Udomite divlju životinju i doživite jedinstveno iskustvo povezanosti s prirodom. Vaša podrška osigurava da ove životinje dobiju sve što im je potribno, a vi ćete dobiti neprocinljivo iskustvo.