Kopneni puževi

Afrički džinovski puž

Gigantski puž

Afrički džinovski puž je vrsta kopnenog puža čija boja varira između smeđe, narandžaste i žute sa prugama koje često idu vertikalno. Nisu zapaženi kao društvene životinje, ali nisu ni agresivni prema drugim jedinkama.

Karakteristike

Red (Order):
Kopneni puževi (Stylommatophora)

Familija (Family):
Tropski kopneni puževi (Achatinidae)

Naučni naziv vrste:
Lissachatina reticulata

Stanište:
Vlažne prašume, ljudska naselja

Poriklo:
Afrika

Trenutni trend:
Nepoznato

Broj jedinki u svitu:
Nepoznato

Životni vik:
3-4 godine

Puževi golaći

Harmonija boja i oblika

Puževi golaći su vrsta kopnenih puževa. Vrste puževa golaća mogu biti teške za razlikovanje jedna od druge, jer jedinke iste vrste mogu varirati u boji. Neki puževi golaći su poznati kao štetočine koji prouzrokuju štetu poljoprivrednim usevima i ukrasnim biljkama.

Karakteristike

Red (Order):
Kopneni puževi (Stylommatophora)

Familija (Family):
Puževi golaći (Arionidae)

Naučni naziv vrste:
Arion

Stanište:
More, morski travnjaci

Poriklo:
Različiti delovi sveta

Trenutni trend:
Nepoznato

Broj jedinki u svitu:
Nepoznato

Životni vik:
Kratak, u zavisnosti od vrste

Vinogradarski puž

Zaštitnik vinograda

Vinogradarski puž je vrsta kopnenog puža koji se karakteriše sferičnom braon ljušturom. Zahteva vlažnost i niže temperature. Živi i do 2100 metara nadmorske visine u Alpima.

Karakteristike

Red (Order):
Kopneni puževi (Stylommatophora)

Familija (Family):
Zapadnopalearktički kopneni puževi (Helicidae)

Naučni naziv vrste:
Helix pomatia

Stanište:
Šuma, travnata područja

Poriklo:
Evropa

Trenutni trend:
Stabilan

Broj jedinki u svitu:
Nepoznato

Životni vik:
do 35 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Postanite junak za životinje

Udomite divlju životinju i doživite jedinstveno iskustvo povezanosti s prirodom. Vaša podrška osigurava da ove životinje dobiju sve što im je potribno, a vi ćete dobiti neprocinljivo iskustvo.