Kornjače

Nasrtljiva kornjača

Obična kornjača

Nasrtljiva kornjača može dostići dužinu do 45 cm. Ova velika kornjača karakteriše se razdražljivim ponašanjem, a u opasnosti može snažno ugristi. Ima veliku glavu, mali trbušni oklop i grub leđni oklop, često prekriven algama. Tokom dana, čeka plen, a noću postaje aktivni lovac, koristeći nagla kretanja glave kako bi uhvatila male sisavce, tice, ribe, beskičmenjake i biljke.

Karakteristike

Red (Order):
Kornjače (Testudines)

Familija (Family):
Obične kornjače (Chelydridae)

Naučni naziv vrste:
Chelydra serpentina

Stanište:
Jezera, reke, močvare

Poriklo:
Severna Amerika

Trenutni trend:
Stabilan

Broj jedinki u svitu:
Nepoznato

Životni vik:
oko 30 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Crvenouha kornjača

Poluvodena kornjača

Crvenouha kornjača je poluvodena kornjača poriklom iz južnih dilova SAD-a. Njihov fizički izgled uključuje crvene ili narandžaste pruge iza očiju, dok je oklop mladunca ovalan i zelen sa rožnatim pločicama. Karakterističan kljun im služi za ubijanje i komadanje hrane, a nos im omogućava da dišu iznad površine vode.

Karakteristike

Red (Order):
Kornjače (Testudines)

Familija (Family):
Slatkovodne kornjače (Emydidae)

Naučni naziv vrste:
Trachemys scripta elegans

Stanište:
Jezera, reke, blatna staništa

Poriklo:
Severna i Srednja Amerika

Trenutni trend:
Stabilan

Broj jedinki u svitu:
Nepoznato

Životni vik:
20-30 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Žutouha kornjača

Zlatna lepota južnih voda

Žutouha kornjača potiče iz jugoistočnih dilova SAD-a. Poznate su po svojoj raznoobraznoj boji i ljudi ih često biraju za kućne ljubimce. Gornji oklop im je obično braon i crn, sa narandžastim prugama.

Karakteristike

Red (Order):
Kornjače (Testudines)

Porodica (Family):
Slatkovodne kornjače (Emydidae)

Naučni naziv vrste:
Trachemys scripta scripta

Stanište:
Jezera, reke, blatna staništa

Poreklo:
SAD

Trenutni trend:
Stabilan

Broj jedinki u svetu:
Nepoznato

Životni vek:
preko 30 godina

*Preuzeto sa sajta iucnredlist.org

Barska kornjača

Vodena gracioznost

Barska kornjača karakteriše se promenljivom obojenošću i hibernacijom tokom hladne sezone. Njene aktivnosti, uključujući hranu i migraciju, menjaju se sezonski.

Karakteristike

Red (Order):
Kornjače (Testudines)

Familija (Family):
Slatkovodne kornjače (Emydidae)

Naučni naziv vrste:
Emys orbicularis

Stanište:
Jezera, reke, slatkovodna područja

Poriklo:
Evropa, Azija i Afrika

Trenutni trend:
Nepoznato

Broj jedinki u svitu:
Nepoznato

Životni vik:
oko 30 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Afrička oklopna kornjača

Velika i ritka

Afrička oklopna kornjača je najveća kopnena vrsta kornjače na svitu. Mužjaci prosečno teže oko 81 kg, a zabeleženi su i mužjaci težine preko 100 kg. Brzo rastu, dostižući visinu od 15-25 cm u prvim godinama života. Kornjače brže rastu kada ima više padavina.

Karakteristike

Red (Order):
Kornjače (Testudines)

Familija (Family):
Kopnene kornjače (Testudinidae)

Naučn naziv vrste:
Geochelone sulcata

Stanište:
Savane, šipražja

Poriklo:
Afrika

Trenutni trend:
Smanjenje

Broj jedinki u svitu:
Nepoznato

Životni vik:
preko 75 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Šumska kornjača

Stanovnik mediterana

Šumska kornjača, poznata i kao čančara, je mala i sridnje veličine kornjača, sa zubima, jakim nosom i kratkim, zdepastim nogama. Oklop je maslinastožut sa tamnim šarama.

Karakteristike

Red (Order):
Kornjače (Testudines)

Familija (Family):
Kopnene kornjače (Testudinidae)

Naučni naziv vrste:
Testudo hermanni

Stanište:
Šuma, grmlje

Poriklo:
Evropa

Trenutni trend:
Smanjenje

Broj jedinki u svitu:
Nepoznato

Životni vik:
oko 30 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Marginalna kornjača

Elegantna i izdržljiva

Marginalna kornjača je najveća evropska kornjača koja dostiže težinu do 5 kg i dužinu od 35 cm. Njen oklop je izdužen, dok je zadnji deo oklopa u obliku testenine, izbačen poput zvona.

Karakteristike

Red (Order):
Kornjače (Testudines)

Familija (Family):
Kopnene kornjače (Testudinidae)

Naučni naziv vrste:
Testudo marginata

Stanište:
Šuma, grmlje

Poriklo:
Evropa

Trenutni trend:
Stabilan

Broj jedinki u svitu:
Nepoznato

Životni vik:
30-50 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Kineska mekanooklopna kornjača

Kraljica kineskih reka

Kineska mekana kornjača je vrsta kornjače koja je endemična za Kinu i Tajvan. Ima kožasti i savitljivi oklop koji im omogućava lakše kretanje u otvorenoj vodi ili u blatnom dnu jezera.

Karakteristike

Red (Order):
Kornjače (Testudines)

Familija (Family):
Meke kornjače (Trionychidae)

Naučni naziv vrste:
Pelodiscus sinensis

Stanište:
Jezera, reke

Poriklo:
Kina i Tajvan

Trenutni trend:
Smanjenje

Broj jedinki u svitu:
Nepoznato

Životni vik:
oko 30 godina

*Priuzeto sa sajta iucnredlist.org

Postanite junak za životinje

Udomite divlju životinju i doživite jedinstveno iskustvo povezanosti s prirodom. Vaša podrška osigurava da ove životinje dobiju sve što im je potribno, a vi ćete dobiti neprocinljivo iskustvo.