Patas majmuni ( Erythrocebus patas ) je vrsta primata iz porodice majmuna Starog sveta, vrsta koji živi u polu-sušnim predelima od zapadne do istočne Afrike. Izbegava guste šume, dok preferira otvorene tropske savane, travnate vegetacije i pustinje. Obrazuju društvene grupe u kojima su samo ženke stalni članovi. Kada dostignu polnu zrelost, mužjaci napuštaju svoje rodne grupe, pri čemu se pridružuju nekoj muškoj grupi ili počnu da žive samostalno. Obično je u grupi sa ženkama prisutan samo jedan mužjak. Grupa može da broji od 10 do 40 članova. Odrasle ženke odlučuju o kretanju grupe, pri čemu ih mužjak samo prati.

Mužjak patas majmuna može dostići dužinu od 60 do 87 cm, neračunajući rep, koji može biti dug oko 75 cm. Odrasli mužjaci su znatno veći od odraslih ženki, koje imaju prosečnu dužinu  tela od 49 cm. Prosečna težina mužjaka je oko 12,4 kg, a ženki 6,5 kg, te je razlika među  polovima veoma izražena. Patasi imaju čupavo krzno bledo riđe boje. Grudi, stomak i udovi  su im bele boje. Imaju usko telo, duge ekstremitete i dugačak rep. Na licu imaju bele brkove i bradu.

Sezona parenja se u nekim populacijama odvija u junu, pa sve do kraja septembra, pri čemu se mladi rađaju između novembra i januara. Jedan mužjak se pari sa više ženki. Mužjaci dostižu polnu zrelost sa 4 do 4,5 godine, dok ženke sa 3 godine života. Ženke izvedu jedno mlado u godini i imaju veoma kratak period odmora između dva ciklusa rađanja. Gestacioni period traje oko 170 dana. 

Svaštojedi (voće, povrće, lišće, bilje, krtole, ptičja jaja i insekti).

 

Patas majmuni ( Erythrocebus patas ) je vrsta primata iz porodice majmuna Starog sveta, vrsta koji živi u polu-sušnim predelima od zapadne do istočne Afrike. Izbegava guste šume, dok preferira otvorene tropske savane, travnate vegetacije i pustinje. Obrazuju društvene grupe u kojima su samo ženke stalni članovi. Kada dostignu polnu zrelost, mužjaci napuštaju svoje rodne grupe, pri čemu […]