Zlatni aguti (Dasyprocta leporina) su životinje iz reda glodara (sisari) koji se u prirodi nalaze na severoistoku Južne Amerike, u tropskim kišnim šumama.

Mužjaci i ženke izgledom su slični, ali su ženke veće, dužina tela je od 47 – 65cm. Krzno je narandžasto-smeđe boje , a idući od glave prema repu postaje sve svetlije.

Hrane se sa voćem, povrćem i orašastim plodovima.

Monogame su vrste, što znači da imaju samo jednog partnera. Nemaju određenu sezonu razmnožavanja. Nakon gestacije od 110 do 112 dana, ženke na svet donose 1 do 3 mladunca.  Mladunci se rađaju sa krznom, odmah nakon okota mogu da vide. Vrlo brzo mogu skakati i trčati.

Aguti su primarno dnevne životinje, ali često su aktivni i u sumrak i zoru. Mladi mužjaci žive sami ili se skupljaju u male grupe koje broje 2 do 3 člana. Svaka grupa ima svoju teritoriju. Međusobno komuniciraju raznim oblicima glasanja i pokretima i pozama tela i nogu.

Životni vek u ZOO vrtu je do 20 godina.

Zlatni aguti (Dasyprocta leporina) su životinje iz reda glodara (sisari) koji se u prirodi nalaze na severoistoku Južne Amerike, u tropskim kišnim šumama. Mužjaci i ženke izgledom su slični, ali su ženke veće, dužina tela je od 47 – 65cm. Krzno je narandžasto-smeđe boje , a idući od glave prema repu postaje sve svetlije. Hrane […]